Leveringsvoorwaarden en disclaimer

GASPACK verleent u hierbij toegang tot deze website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. GASPACK behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te mogen passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op http://www.gaspack.nl is bedoeld als vrijblijvend en alleen  ter infomatie. GASPACK spant zich in om de inhoud van http://www.gaspack.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks dat deze met zorg en aandacht wordt geplaatst is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden informatie word aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GASPACK. Voor op http://www.gaspack.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GASPACK nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

Leveringsvoorwaarden GASPACK