Privacy statement

In het algemeen verzamelt GASPACK uitsluitend persoonlijke informatie die specifiek en op vrijwillige basis door bezoekers aan onze website wordt verstrekt. Bijvoorbeeld door zich voor bepaalde onderdelen van de website te laten registreren, een publicatie te bestellen of gegevens in te voeren in een formulier. Wanneer een bezoeker ons dergelijke persoonlijke informatie verstrekt, gebruiken we die informatie uitsluitend voor het doel dat de betrokkene ermee beoogt.
Ons privacybeleid staat niet toe, dat persoonlijke informatie aan derden wordt verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is en/of op uitdrukkelijk verzoek is van de bezoeker aan onze website.